پاموک کاله در تور ترکیه - و با تور ترکیه میتوانید به این مکان - در تور ترکیه هستش. تراورتن

پاموک کاله در تور ترکیه

پاموک کاله در شهر دنیزلی می باشد و با تور ترکیه میتوانید به این مکان دیدنی بروید و معنای لغوی این مکان در زبان ترکی به معنای قصر پنبه ای هستش،و به اندازه اسمش این مکان دیدنی هستش و جالب هستش بدانید در این مکان قصری از زمان سلطان سلیمان وجود دارد .

و چشم اندازی غیر واقعی در غرب ترکیه است و امکان ندارد کسی باورش شود که همچین مکانی در تور ترکیه وجود دارد و نیاید برای دیدن آن که به خاطر شیب های پلکانی سفیدش معروف شده است به قصر پنبه ای و با شن های سفید که دارای زیبایی زیادی است. این شیب های پلکانی از ماده تراورتن هستند که از مواد طبیعی بوده ودر زمان خودش باعث دیده شدن آن به عنوان اجایب بوده و یکی از مکان های جالب در تور ترکیه هستش. تراورتن یک نوع از سنگ است که از آب های معدنی به وجود می آید و باید بدانی در این مکان تعداد زیادی  چشمه های آب داغ وجود دارد که برای همین تعداد افراد زیادی به آنجا می روند. انسان ها از تمام جهان برای شنا و برای در مان به آنجا میروند تا از آن برای سلامتی حود اسفاده نمایند طی هزاران سال گذشته افراد زیادی به این مکان آمده اند. شهر باستانی یونانی هیراپولیس توسط پادشاهان پرگامون بر روی چشمه های آب داغ ساخته شده است. و باید بدانید این شهر یکی از شهر های مهم  یونان باستان بوده به دلیل  داشتن حمام ها، معابد و بناهای تاریخی زیادی که در این مکان وجود دارد از زمان های بسیار پیش که حالا در تور ترکیه دیده میشود و می توان در این مکان مشاهده کرد.