ساحل پاتارا در تور ترکیه - ین ساحل در تور ترکیه  یکی از طولانی ترین - در تور ترکیه  تلاش های زیادی انجام

ساحل پاتارا در تور ترکیه 

این ساحل در تور ترکیه  یکی از طولانی ترین سواحل شنی مدیترانه می باشد و بسیار تمیز و سالم نگاه داری شده است که هیچ ساختمانی در نزدیی آن نیست که مشکلاتی مثل مشکلات شمال ایران را رقم بزند، به جز یک کافی شاپ که در اوایل ساحل می باشد و بجز آن چیزی دیده نمی شود.

و هم چنین یک گونه جاندار در این منطقه وجود دارد که در حال انقراض هستش  لاک پشت سرگنده نام دارد و در این منطقه تولیدمثل می کند و بسیار جمعیت این گونه جاندار در این منطقه کم شده است و در تور ترکیه  تلاش های زیادی انجام شه است که این جاندار  دو باره تولید مثل کند و تعداد این جاندار برگردد به تعداد استانداردی که باید باشد و جالب هستش که مردم آدی که به این منطقه سفر میکنن دوست دارند که به این موجودات کمک کنند تا تعدادشان بیشتر شود و ما به شما عزیزان پیش نهاد می دهیم که از این مکان دیدن کنید و یکی از موارید هستش که در تور ترکیه زیاد دیده میشود  . دهکده مجاور پاتارا زادگاه، اسقف بیزانسی قرن چهاردهم بود و بسیار مشهور بودن ایشون که بعدها به افسانه بابانوئل بدل شد. و این روز ها داستان بابانوئل را همه شنیده اند و داستان هایی برای درست شده است و بعد نیست بدانی این داستا از این مکان بوده و شهرت جهانی پیدا کرده است.

شما در این سایت میتوانید تمام مراکز گردشی تور ترکیه را در این سایت بازدید کنید